Profesní, zájmové a odborové organizace

Profesní a zájmová sdružení

Odborové organizace


Zřizovatelem tohoto rozcestníku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 www.msmt.cz. Správcem je Ústav pro informace ve vzdělávání, Senovážné náměstí 26, 110 06 Praha 1 www.uiv.cz.