Testování ve školství

edu.cz > Podpora MŠMT v době COVID-19 > Testování ve školství

Pomocník pro učitele a ředitele škol. Vše, co potřebujete vědět o testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol.Okresy s povinností testování ve školách 1. až 14. listopadu 2021

Jihočeský kraj: České Budějovice, Prachatice,
Jihomoravský kraj: Brno-venkov,
Moravskoslezský kraj: Karviná, Opava, Ostrava-město,
Olomoucký kraj: Prostějov, Přerov
s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a, základních škol při zdravotnickém zařízení. 

(distribuční seznam testů pro školy ve vybraných okresech ke stažení zde)


Základní odpovědi k testování Covid na školách

Kdo se testuje?

V oblastech (okresech) určených Mimořádným opatřením MZd se testují:
– děti v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální,
– žáci základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Kdo se netestuje?

– ostatní děti, žáci a studenti v regionálním školství (tj. MŠ, VOŠ, ZUŠ, dálkové studium aj.)
– osoby s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.

Kdy?

1. a 8. listopadu 2021 (resp. jednou týdně, vždy první den vyučování v týdnu po dobu platnosti povinnosti testovat ve vybraných okresech.

Kde?

Ve škole, v prostorech s možností větrání .
K testování jsou použity samoodběrové neinvazivní testy dodané MŠMT.
Proč testujeme?Kdo se musí testovat?Jak se testujeme?

Testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání v našich školách a tolik potřebný kontakt dětí a žáků s vrstevníky a pedagogy.

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo v populaci dětí a žáků v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování (dále jen „preventivní testování“), a to v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23.10. 2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Konkrétně se jedná o tyto okresy: České Budějovice, Ostrava – město, Prostějov, Prachatice, Brno – venkov, Přerov, Opava a Karviná.

K tomuto lokálnímu preventivnímu testování bylo přistoupeno z důvodu, že tato hodnota incidence již ukazuje na výraznou virovou nálož v populaci, a tedy významné riziko kontaktu s nakaženou osobou v běžném životě. Cílené testování patří k jednomu ze zásadních protiepidemických opatření k minimalizaci rizika vzniku nových ohnisek nákazy, v tomto případě ve školách a školských zařízeních. Testování bude navíc prováděno po období podzimních prázdnin, kdy žáci a zaměstnanci škol stráví delší časové období mimo obvyklý školní kolektiv, a není vyloučeno, že se mohou během tohoto období setkat s velkým počtem osob mimo toto prostředí. Stanovené termíny mají za cíl, aby děti, u kterých by byla zjištěna pozitivita nepřišly vzhledem k předchozím prázdninám do kontaktu s ostatními a zabránilo by se sekundárním přenosům infekce.

Hlavním cílem tohoto preventivního testování je tedy umožnit bezpečný provoz škol a školských zařízení v regionech, kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější, a kde se zvyšuje riziko zavlečení nákazy do škol. Díky testování se podaří v prvopočátku odhalit a včasně a adekvátně reagovat na případná nová ohniska nákazy, která mohou po podzimních prázdninách vzniknout na základě výskytu nákazy ve škole a školském zařízení. Zachycení případů onemocnění v co nejkratší době po návratu dětí a žáků zamezí dalšímu šíření infekce a případnému dalšímu zhoršení epidemické situace.

Cílem tohoto testování je zároveň snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících standardní chod škol, ke kterému by bylo pravděpodobně nutno přistoupit v případě dalšího nárůstů výskytu nemoci covid-19 ve školách v souvislosti s dále se zhoršující epidemickou situací.

V určených okresech budou testovány děti přípravné třídy základní školy a přípravného stupně základní školy speciální, a dále žáci základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Doložit výsledek testu se v určených okresech týká také zaměstnanců škol (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci), kteří nejsou očkované nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech. Pro zaměstnance nicméně nejsou určeny centrálně rozvážené testy. Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 2x po sobě, první test se provede v pondělí 1. listopadu , druhý test se provede v pondělí 8. listopadu 2021.

Kdo se testovat nemusí: 

  • Děti a žáci kteří doloží potvrzení, že:
    1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
    2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynul u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
    3. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  • Plošné preventivní testování se dále netýká škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mateřských škol při zdravotnickém zařízení a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.  

Testovací sady budou poskytnuty přímo škole podle počtu dětí a žáků.

Důležité: Uvědomujeme si, že citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokážou zásadním způsobem snížit pravděpodobnost nákazy ve škole. Každý zachycený případ pomáhá. Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ k vykazování testů a nahlašování pozitivních výsledků ze strany školy

Upozorňujeme, že  vzhledem k důležitosti správného vyhodnocení screeningového testování  je absolutní prioritou důraz na kontrolu a zadávání všech záznamů o pozitivních výsledcích screeningového testování příznakových i nepříznakových žáků ve školách.   
 
Za naprosto klíčové považujeme, abyste v okamžiku obdržení informace o pozitivním výsledku antigenního či PCR  testu provedeného školou nahlásil výsledek v agregované podobě do aplikace Covid forms app.
 
Všechny pozitivní výsledky zároveň hlaste příslušné KHS
v elektronické podobě (formulář xls). 

Důvodem je v součinnosti s místně příslušnou KHS ověřit správnost nahlášených údajů a identifikovat všechny osoby, které byly zaslány v agregované podobě a porovnat tyto dva seznamy (tj. hlášení v CFA – Covid forms app v agregované podobě jmenným seznamem ze strany školy).Jak na to ve škole (manuály pro školy)

Jak zorganizovat testování ve školách? Jaké jsou postupy pro konkrétní typy testů? manuály, informace k tesům a videomanuály naleznete zde…


Nejčastější dotazy k testování (FAQ)

Máte další otázky k testování ve školách? Nalezte své odpovědi mezi nejčastějšími dotazy…


Mohlo by se hodit (další podpůrné materiály)

Chcete ilustrační letáky pro žáky k vysvětlení průběhu testování? Nebo doporučení pro učitele, jak o tom s dětmi komunikovat?


Skip to content