Testování ve školství

edu.cz > Podpora MŠMT v době COVID-19 > Testování ve školství

Pomocník pro učitele a ředitele škol. Vše, co potřebujete vědět o testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol.Základní informace k testování Covid-19 na školách


Veškeré změny v testování ve školách a školských zařízeních platné od 3. 1. 2022 jsou podrobně popsány v Aktualitě MŠMT o změnách mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (vydaná 30. 12. 2021).  

Aktuální změny ve screeningovém testování ve školství pomůže vysvětlit Aktualizovaný manuál ke screeningovému testování se změnami platnými od 17. 1. 2022 (14. 1. 2022).

Dále také jistě při testování od 17. 1. 2022 podpoří MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení nový aktuální manuál pro školy a školská zařízení, ve kterých se netestují děti a žáci viz Manuál pro testování ve firmách, ale také pro MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení (platný od 17. ledna 2022)

Upozorňujeme, že také došlo k úpravám způsobu předávání dat a spolupráce s krajskými hygienickými stanicemi při testování a trasování ve školách.  Proto je velmi důležité pro školy a školské zařízení, aby vycházely z Metodického materiálu o předávání dat a součinnost s KSH při testování a trasování ve školách (30. 12. 2021). Součástí tohoto metodického materiálu je také Návod na nové nahrávání dat do Covid Forms App (CFA). Bližší informace o změnách při používání této aplikace viz následující kapitola nebo výše zmíněný Metodický materiál.

Informace ke změně způsobu nařizování karantény a izolace ze strany KSH nalazenete v Metodickém pokynu k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 17. 1. 2022 (určený pro pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy) (14. 1. 2022).


DŮLEŽITÉ: Návod na nové nahrávání dat do CFA

Návod na použití aplikace Covid Forms App (dále jen „CFA“) pro tento účel naleznete v Manuálu pro práci s CFA (pdf).

  • Vše bude probíhat v nové části aplikace CFA[1], která podporuje jak odesílání souborů KHS, tak i zápis souhrnných výsledků testů. Přístupová adresa (URL) nové části aplikace je https://cfa.uzis.cz/school
  • Spolu se zavedením nové části aplikace CFA bylo pro každou školu vygenerováno nové vlastní uživatelské jméno.
  • Heslo zůstává stejné, jak jste jej doposud používali v CFA při zadávání souhrnných výsledků testů (vypadá např. jako XVGHJHK – 8 znaků velkými písmeny).

Uživatelské jméno = REDIZO vaší školy

Heslo = stávající unikátní přístupový kód školy


[1] Přístupová adresa (URL) původní části aplikace pro zápis souhrnných výsledků testů je https://cfa.uzis.cz. Po přihlášení původním loginem „msmt“ bude stále k dispozici původní část aplikace CFA pro vkládání souhrnných výsledků testů. Stejná funkcionalita bude ale dostupná i v nové části aplikace, takže školy již nadále nemusí původní přístupovou adresu a login „msmt“ používat. Upozorňujeme, že nový login funguje pouze na nové přístupové adrese https://cfa.uzis.cz/schoolnefunguje na původní přístupové adrese https://cfa.uzis.cz.Jak na to ve škole (manuály pro školy)

Jak zorganizovat testování ve školách? Jaké jsou postupy pro konkrétní typy testů? manuály, informace k tesům a videomanuály naleznete zde…


Nejčastější dotazy k testování (FAQ)

Máte další otázky k testování ve školách? Nalezte své odpovědi mezi nejčastějšími dotazy…


Mohlo by se hodit (další podpůrné materiály)

Chcete ilustrační letáky pro žáky k vysvětlení průběhu testování? Nebo doporučení pro učitele, jak o tom s dětmi komunikovat?


Skip to content