NIQES

edu.cz > Soukromý: Slovník > NIQES

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice