Je předškolní vzdělávání před zahájením povinné školní docházky povinné?

2020-08-31

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018.