Je zakázána výuka plavání během COVID-19?

Plavecký výcvik není zakázán nebo omezen, doporučujeme řídit se hygienickými a provozními pravidly uvedenými v manuálu.