Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?

Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují obce spádové obvody podobně, jako je tomu u základních škol. Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona (v případě dovršení tří let do začátku školního roku) s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu. Požádat o přijetí může zákonný zástupce dítěte v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.

Skip to content