Při jakém počtu dětí se zdravotním postižením zařazených do „běžné" třídy mateřské školy musí být snížený počet přijatých dětí ve třídě?

edu.cz > Ostatní > FAQ > Při jakém počtu dětí se zdravotním postižením zařazených do „běžné“ třídy mateřské školy musí být snížený počet přijatých dětí ve třídě?

Dle ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se v případě zařazení dítěte s podpůrnými opatřeními čtvrtého nebo pátého stupně nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o dvě děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o pět.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho připadlo nejvýše:

– 20 dětí z běžných tříd, nebo

– 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.