Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu mimo místo svého trvalého pobytu, má zákonný zástupce povinnost hradit neinvestiční výdaje za dítě? Nebo má tuto povinnost obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu mimo místo svého trvalého pobytu, má zákonný zástupce povinnost hradit neinvestiční výdaje za dítě? Nebo má tuto povinnost obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu?

Zákonný zástupce tuto povinnost hradit neinvestiční výdaje obci nemá. Ze zákona je povinen hradit pouze úplatu za předškolní vzdělávání (tu nehradí v případě, že dítě do začátku školního roku dovršilo věku pěti let a plní povinné předškolní vzdělávání) a úplatu za školní stravování. Obec, která mateřskou školu nezřizuje, neinvestiční výdaje jiné obci také nehradí.

Skip to content