Má základní škola v případě, že dítě zamešká 30 % výuky, možnost spojit se se sociálním odborem obecního úřadu s rozšířenou působností a vrátit dítě zpět do mateřské školy?

edu.cz > Soukromý: FAQ > Má základní škola v případě, že dítě zamešká 30 % výuky, možnost spojit se se sociálním odborem obecního úřadu s rozšířenou působností a vrátit dítě zpět do mateřské školy?

Žádný právní předpis nestanoví, že zamešká-li žák prvního ročníku 30 % výuky, musí mu být udělen tzv. dodatečný odklad povinné školní docházky. Škola nemá v žádném případě pravomoc vyřadit dítě a „vrátit do mateřské školy“ bez souhlasu zákonných zástupců.

Skip to content