Mohou ředitelé mateřských škol přijmout děti, jejichž rodiče jsou na rodičovské a pobírají rodičovský příspěvek bez omezení délky docházky?

edu.cz > Ostatní > FAQ > Mohou ředitelé mateřských škol přijmout děti, jejichž rodiče jsou na rodičovské a pobírají rodičovský příspěvek bez omezení délky docházky?

S účinností od 1. prosince 2012 došlo ke změně právní úpravy státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Spolu se změnou podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku bylo novelou zákona o státní sociální podpoře zrušeno též dosavadní omezení pobytu dítěte v mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení, jde-li o dítě starší dvou let. Děti mladší dvou let nemohou být přijaty do mateřské školy.