Jaké jsou další možnosti, pokud zákonní zástupci nechtějí nechat své děti chodit do mateřské školy?

edu.cz > Ostatní > FAQ > Jaké jsou další možnosti, pokud zákonní zástupci nechtějí nechat své děti chodit do mateřské školy?

Lze volit z několika variant povinného předškolního vzdělávání:

– denní docházka dítěte do mateřské školy v rozsahu minimálně čtyř hodin denně pět dní v týdnu;

– individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy s tím, že rodiče zajistí účast dítěte v mateřské škole ve stanoveném termínu u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech;

– vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální na základě doporučení školského poradenského zařízení;

– vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné předškolní docházky.