Je možné vzdělávání dětí od dvou let věku v mateřské škole?

edu.cz > Ostatní > FAQ > Je možné vzdělávání dětí od dvou let věku v mateřské škole?

MŠMT s účinností od 1. 9. 2016 umožňuje přijmout do mateřské školy dítě, které do začátku školního roku dovrší minimálně dvou let věku. Dále nastavilo podmínky k jejich vzdělávání v RVP PV s účinností od 1. 2. 2017. Zároveň byl vydán informační materiál, kde jsou popsány postupy vzdělávání těchto dětí a rozpracovány podmínky ke vzdělávání zde.