Může být pověřencem pro ochranu osobních údajů i zaměstnanec dané školy?

edu.cz > Ostatní > FAQ > Může být pověřencem pro ochranu osobních údajů i zaměstnanec dané školy?

Ano, pověřenec může být zaměstnancem správce (tj. ředitele) v pracovněprávním vztahu či na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti, ale rovněž může vykonávat své povinnosti i na základě smluvního vztahu se správcem za předpokladu, že splňuje podmínky dané nařízením. V podrobnostech si ministerstvo dovoluje odkázat na metodickou pomůcku, která je dostupná ZDE a v níž lze najít podrobná doporučení k problematice pověřence.