Jak je to s distančním vzděláváním #NaDalku během COVID-19

Od 1. září 2020 se vzdělávání dětí/žáků/studentů vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, které stanoví novela školského zákona, jedná se o případy, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu). O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.