Je omezen provoz základních uměleckých škola (ZUŠ) během COVID-19?

Provoz ZUŠ není přerušen ani omezen, řídí se podle manuálu.