Je omezen provoz základních uměleckých škola (ZUŠ) během COVID-19?

2020-08-31

Provoz ZUŠ není přerušen ani omezen, řídí se podle manuálu.