Všechny aktuality

Cíl implementační karty:
Zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání a zapojovat do něj čím dál více dětí – proměna obsahu vzdělávání s důrazem na klíčové kompetence, podpora pedagogů a individualizovaná práce s dětmi.

Aktuality k této kartě jsou připravovány.