Opatření obecné povahy o prodloužení termínu předávání vysvědčení