OOP o posunuti termínu předávání vysvědčení_Podpis PM_