OOP o posunuti termínu předávání vysvědčení_Podpis PM_

edu.cz > Provoz a řízení škol > Metodické materiály > Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 > OOP o posunuti termínu předávání vysvědčení_Podpis PM_