Informaceproodvolani2020jaro

edu.cz > Provoz a řízení škol > Metodické materiály > Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumáníspolečné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu > Informaceproodvolani2020jaro