Informace MŠMT k ped dokumentaci

edu.cz > Provoz a řízení škol > Metodické materiály > Informace k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě > Informace MŠMT k ped dokumentaci