Brožura Modularizace odborného vzdělávání_od koncepce k zavádění modularizace na SOŠ