Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání-1