Průřezové

Activeucitel

Projekt si klade za cíl poskytnout základním a středním školám ČR ucelenou databázi a úložiště digitálních výukových materiálů vzniklých v rámci krajských či multiregionálních projektů OPVK 1.1. a v rámci individuálních školních projektu OPVK 1.4 a 1.5 („EU peníze do škol“) na bázi interaktivní výukové platformy PROMETHEAN. Propojit tyto projekty jednotným vyhledávacím rozhraním tak, aby bylo možno co nejrychleji a nejsnadněji vyhledat výukový materiál z libovolného předmětu či ročníku ZŠ či SŠ.www.activucitel.cz

Akademie věd ČR

Pod hashtagem #veda_na_doma budou ústavy #AVČR po dobu nastalé hygienicko-epidemiologické situace pravidelně každý den publikovat příspěvek s tipem na domácí pokusy, časopisy, online výstavy i e-zdroje. První várka aktivit: Na stránkách Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. najdete spoustu návodů na geofyzikální pokusy, ale i 3D vystřihovánky sopky. Ke stažení: www.ig.cas.cz/pro-skoly/edukativni-materialy Jak provést botanické pokusy v domácím prostředí? Napoví stránky Ústav experimentální botaniky AV ČRwww.ueb.cas.cz… Archiv oficiálních časopisů #AVČR ke stažení najdete zde:www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/casopisy/

Chytrá škola O2

Web obsahuje tipy, jak naložit s neplánovaným volnem a využitím digitálních technologií. Je na něm k dispozici též metodika pro učitele i rodiče k filmu V síti. Mezi další témata patří počítačová gramotnost, online bezpečnost a mediální gramotnost.www.o2chytraskola.cz

Common Sense Media

Na této platformě je k nalezení celá řada recenzí na vzdělávací nástroje a mobilní aplikace, připravené výukové plány, webináře videa a další vzdělávací zdroje.www.commonsensemedia.org

Corinth

Česká společnost Corinth zdarma zpřístupňuje svou vzdělávací 3D pomůcku pro účely distančního vzdělávání, a to do konce školního roku. Všichni žáci, studenti a učitelé nyní mohou Corinth používat bezplatně a online prostřednictvím 3D platformy Lifeliqe. Corinth obsahuje více než 1500 interaktivních modelů ve 3D a v rozšířené (AR) a virtuální realitě (VR).www.corinth3d.com

CT Edu

ČT edu nabízí přes 3 000 vzdělávacích videí z pořadů České televize. Videa jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat.www.ctedu.cz

Databáze výstupů OP VK

Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je veřejným portálem, jehož smyslem je umožnit volné šíření inovativních materiálů vzniklých v rámci projektů finančně podpořených z OP VK a tím zajistit jejich větší využitelnost napříč vzdělávacími subjekty, poskytnout vhodné příklady dobré praxe a přispět k transparentnosti čerpání z evropských fondů v České republice.databaze.op-vk.cz

Digitální výukové zdroje pro studenty a pedagogy VOŠ

Webový portál Inovace VOV obsahuje volně dostupné digitální výukové zdroje, které mohou být oprou studentům i pedagogům VOŠ.

vovcr.cz

Digitální zdroje ze soutěže Domino

Unikátní databáze více než 1000 metodik práce s digitálními technologiemi ve výuce včetně výukových objektů, které jsou recenzovány a posouzeny z hlediska praxe. Animace, simulace, pracovní listy, prezentace, aplety, odkazy, cvičení, webové nástroje a mnoho dalšího. Všechny objekty jsou zpřístupněny pod licencí Creative Commons, mohou být upravovány a využity pro potřeby výuky. Vyhledávání je v této databázi možné podle klíčových slov a plným fulltextem. Sdílení příkladů je nejlepší praxe z hlediska vhodného využití digitálních technologií ve školní praxi pro všechny stupně škol.domino.nidv.cz/objekty

Discovery Education

Portál nabízí množství zdrojů a nástrojů pro práci se studenty.www.discoveryeducation.com

DUMy

Internetový portál, který si klade za cíl nabídnout pomocnou ruku pedagogům a školám při tvorbě, sdílení a archivaci digitálních učebních materiálů (DUM).http://dumy.cz/

E-knihy a audio knihy zdarma

Městská knihovna v Praze nabízí více než 1800 titulů ke stažení zdarma, bez registrace a jakýchkoli omezení. Vybírejte z připravených seznamů nebo hledejte konkrétní titul v katalogu. E-knihy jsou dostupné zdarma a ve třech různých formátech vhodných k prohlížení na monitorech, čtení na mobilech i ve čtečkách.
Český rozhlas – audioknihy převážně z oblasti povinné četby.
Knihovny proti viru – rozcestník dostupný e-zdrojů rozdělených dle věku: děti a mládež, studenti VŠ, dospělí, senioři.
Národní knihovna – 206 000 publikací Národní knihovny dostupné online prostřednictvím aplikace Kramerius.

EMA

EMA je katalog digitálních vzdělávacích zdrojů. Soustředí databázi odkazů na digitální vzdělávací zdroje s otevřenou licencí z různých portálů a webů. Zdroje jsou řazeny dle jejich oblíbenosti i kvality.ema.rvp.cz

Inkluzivní škola

Web slouží především pro podporu vzdělávání žáků, jejichž prvním jazykem není čeština. Web nabízí celou řadu dokumentů a doporučení, jak s žáky pracovat a nabízí materiály pro práci v mnoha předmětech od českého jazyka, přes matematiku, dějepis, občanskou výchovu až po fyziku a chemii.www.inkluzivniskola.cz

Jeden svět na školách

V souvislosti s uzavřením škol byl dočasně volně zpřístupněn veškerý obsah vzdělávacího portálu Jeden svět na školách, aby ho při vzdálené online výuce žáků mohli snadno využít jak vyučující, tak rodiče s dětmi. Zájemcům o filmy a vzdělávací materiály je tak k dispozici celkem 275 audiovizuálních lekcí spolu s více než 1 150 výukovými materiály. Jednotlivé lekce jsou ve výběru členěny na základě doporučeného věku žáků.https://www.jsns.cz/

Khanova škola/Khan Academy

Bezplatná interaktivní výuková platforma cs.khanacademy.org je do češtiny přeložená významná část obsahu Khan Academy. Většina videí je přetočená a adaptovaná, do češtiny jsou přeloženy kurzy: Matematika od 1.třídy po vysokou, Organická chemie, Hudba, Kosmologie a astronomie, Informatika a Programování. Khan Academy v češtině obsahuje systém cvičení testů, kvízů s okamžitou zpětnou vazbou a s gamifikačními prvky a individualizovaným motivačním systémem, který předkládá studentům/žákům obsah ke studiu nebo procvičení podle předchozích výsledků. Starší web khanovaskola.cz nadále pokračuje, zde jsou cca 3000 videí převážně s českými titulky, jsou zde i další kurzy, Biologie, Ekonomie, Dějepis, Fyzika, Rychlokurz chemie (Crash Course) a další nejen z Khan Academy. Za oběma weby stojí tým Khanovy školy, z.s., který překládá a propaguje Khan Academy a další inovace ve vzdělávání. Nově je možné se učit pomocí aplikace Khan Academy v češtině na mobilu nebo tabletu. Stahujte na Google play nebo App store. Výhodou je funkce Záložky, kde je možné si kapitoly nebo lekce ukládat pro pozdější použití offline.
cs.khanacademy.org khanovaskola.czkhanovaskola.cz

Luštěnky – procvičování učiva pro žáky 1. stupně

Web obsahuje celou řadu cvičení, kterými si žáci mohou opakovat své znalosti. Web je určený pro první stupně ZŠ a obsahuje cvičení z českáho jazyka, čtení, psaní, matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy.

rysava.websnadno.cz

Metodický portál RVP

Portál vznikl jako metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.www.rvp.cz

Minecraft Education Edition

Minecraft: Education Edition je až do konce června pro všechny zdarma při registraci přes formulář na adrese aka.ms/minecraftzdarma. Pomocí Minecraftu se dá vzdáleně učit programování, chemie, dějepis, cizí jazyky nebo matematika. Informace o obsahu, který Minecraft nabízí pro výuku je dostupný prostřednictvím webu minecraftedu.cz. Video ze záznamu z Večerní univerzity je dostupné na portálu aka.ms/univerzita.aka.ms/univerzita

MozaBook

Výukový prezentační software na interaktivní tabuli i domácí počítač – více než 1200 interaktivních 3D modelů, více než 1100 vzdělávacích videí, aplikace a hry na rozvoj dovedností, ilustrace a pokusy vzbuzují zájem žáků a pomáhají jim osvojit si učivo i doma. Vše přehledně seřazené do témat: Matematika, Fyzika, Biologie, Dějepis, Technologie…a další.
V MozaBook digitálních učebnicích najdete početné množství extra obsahu, tematických nástrojů a her a tím se stává téma zajímavější a probírané učivo snadno pochopitelné. Práci pedagogů usnadňují animace, prezentace a různé ilustrace a učitelé také mohou vytvářet své podklady nebo používat již připravené podklady jiných učitelů.www.mozabook.cz

Mozaweb

Komplexní systém on-line digitální výuky pro domácí vzdělávání v českém jazyce pro mateřské, základní i střední školy – plná verze účtu „Premium“ zdarma pro učitele žáky i rodiče po dobu trvání zvláštních opatření kvůli koronaviru. Stačí si založit Free účet a ten má okamžitě parametry účtu „premium“.
Více než 1200 interaktivních 3D modelů, více než 1100 vzdělávacích videí, více než 100 tematických aplikací a her souvisejících s jednotlivými předměty a hry na rozvoj dovedností, ilustrace a pokusy.
Rodiče, žáci i učitelé mají kdekoli online přístup k digitálním knihám, interaktivnímu obsahu, aplikacím a hrám, které souvisejí s jednotlivými vyučovacími předměty. Je zde plná návaznost na probranou látku při hodině a jen na učiteli záleží, co dostanou žáci k dispozici.www.mozaweb.com

mujRozhlas

Český rozhlas připravil pro mladé diváky stránku “Pro děti” na audioportálu mujRozhlas.cz. Kromě pohádek a seriálů je zde k nalezení výběr ze čtenářského deníku a zajímavé reportáže pro „chytré hlavy“. Školáci zde mimo jiné najdou novinky ze světa vědy a techniky, sportu nebo zajímavosti českého pravopisu.www.mujrozhlas.cz/deti

Nabla.cz

Zaměřuje se na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování. Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty.www.nabla.cz

Nakladatelství FRAUS

Od středy 11. března 2020 do odvolání byly uvolněny všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak bylo poskytnuto i prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma.www.fraus.cz

Nakladatelství Nová škola

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným. Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání. Kterékoli multimediální interaktivní učebnice mohou žáci využívat zdarma po dobu 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, volně bezplatná licence bude prodloužena do 30. 6. 2020.ucebnice.online Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou k dispozici výuková videa obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic. Video: www.matyskova-matematika.czucebnice.online

Nakladatelství Portál

K dispozici jsou pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, hry pro děti a dospělé atd.obchod.portal.cz

Národní pedagogický institut – podpora vzdělávání žáků cizinců

Na webu provozovaném Národním pedagogickým institutem ČR lze nalézt podpůrné materiály pro práci se žáky-cizinci, zdroje pro on-line výuku a také přehled organizací, které poskytují zdarma doučování žákům s odlišným mateřským jazykem. Dále jsou na webu zdarma ke stažení již zpracované překlady nejdůležitějších informací týkající se současného stavu pro rodiče dětí / žáků-cizinců v 11 jazykových mutacích, které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.cizinci.npicr.cz

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna zprostředkovává vzdálený přístup k odborným e-knihám a e-časopisů, z nichž některé jsou vzhledem k aktuální situaci mimořádně zpřístupněny zdarma.techlib.cz

O2 chytrá škola

Web obsahuje celou řadu užitečných informací k digitálním technologiím, mediím, kyberbezpečnosti a to včetně přirpavených výukových materiálů a lekcí. Obsahuje i sekci pro učitele s tipy jak učit na dálkuo2chytraskola.cz/

ODILO

Společnost specializující se na poskytování digitálního obsahu nabízí v současné době své vzdělávací platformy zdarma. Tvorba je mimo jiné podporovaná ze strany EK za propagaci gramotnosti.www.odilo.us

OER Commons

Open Educational Resources je volně dostupná knihovna digitálních vzdělávacích materiálů, ve které je možné vyhledávat vhodné vzdělávací nástroje a spolupracovat s dalšími pedagogy na rozvoji kurikulárních materiálů.www.oercommons.org

Otevřené vzdělávání

Tato stránka sdružuje odkazy na řadu zajímavých výukový zdrojů (materiály, weby, videa), které jsou volně dostupné (otevřené).otevrenevzdelavani.cz

ProSpolužáky.cz

Kompletní příprava na matematiku a chemii od nakladatelství ProSpolužáky.cz. Nabízí mnoho podrobně vyřešených příkladů zdarma online, a to na webech www.matikaprospoluzaky.cz/priklady a www.chemieprospoluzaky.cz/priklady.

Psaní hravě

projekt si klade za cíl zlepšit úroveň digitální gramotnosti tím, že pomáhá učitelům naučit sebe a své žáky psát všemi deseti – jednoduše, zábavně a online. V souvislosti s koronavirem jsou poskytovány školní licence zcela zdarma (za normálních okolností je služba placená). Cílovou skupinou jsou učitelé, žáci i veřejnost.www.psanihrave.cz/skoly

Publi

Nabízí sadu publikací i řešení pro tvorbu materiálů, testů a samostudium off-line i on-line. Studijní texty vzniklé za podpory projektů jsou zdarma, editovatelné ze strany studenta a publikované ve veřejně dostupných knihovnách i aplikacích pro mobilní zařízení (iOS, Win, Android, MacOS). Platforma pro tvorbu interaktivních mKnih umožňuje učitelům pomocí editoru tvorbu DVZ a testů bez nutnosti pokročilých znalostí práce s PC. Prostředí je zdarma.publi.cz

ReadWriteThink

Nabízí celou řadu zdrojů a materiálů. Mezi nimi aktivity pro studenty, plány lekcí, návody, jak efektivně vzdělávat apod.www.readwritethink.org

Red Monster

Vzhledem k aktuální situaci nabízí školám, učitelům, dětem i rodičům učivo pro ZŠ i SŠ zdarma. Struktura kurzů vychází z rámcových vzdělávacích programů stanovených MŠMT, takže děti mohou sami navázat na téma, které ve škole probíraly. Děti se v lekcích učí postupným procházením lekcí na vybrané téma prostřednictvím otázek a výukových kartiček, které si mohou následně opakovaně procvičovat a testovat. Probíranou látku si děti postupně osvojují díky určené návaznosti jednotlivých lekcí. Na tvorbě kurzů se podílí učitelé z praxe a další odborníci z dané oblasti.redmonster.cz

Salmondo

Salmondo obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky. Protože jeden test vám neřekne, kým máte být. Kombinace více vhodně zvolených metod však z různých úhlů pohledu napoví, v jaké životní roli můžete být šťastní. Aplikace nyní zdarma.www.salmondo.cz

Scientix

Evropský portál zaměřený na podporu přírodovědného vzdělávání. Učitelé na něm mohou vyhledávat a volně stahovat výukové materiály, dozvědět se více o novinkách a akcích nebo o probíhajících či ukončených projektech financovaných z veřejných zdrojů. Hlavní prvky menu lze přepnout i do českého jazyka.www.scientix.eu

Scio

Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Pro rodiče a učitele www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy
Pro školy a učitele www.sciodat.czwww.scio.cz

Talnet

Talnet otevřel mimořádný blok vybraných T-kurzů, které budou tradičně probíhat online. Přihlašovat do kurzů se můžete na webu. V mimořádném bloku nabízíme tyto vybrané kurzy: – Antropologie, – Astro I – III, – Úvod do filosofie, – Chemie v prostoru, – Materiály a krystaly I., – Proč nám chutná?, – Šest kapitol se šesti nohama, – Virtuální a rozšířená realita, – Zajímavosti z chemické laboratoře Prozatím otevíráme pouze první bloky uvedených kurzů, spuštění je plánováno na 18. 3.2020.www.talnet.cz/t-kurzy

TED Talks

TED Talks nabízí přes 3300 volně dostupných vzdělávacích přednášek na různá témata. Mnoho z nich je česky, případně jsou opatřeny českými titulky.www.ted.com

Top Remote Learning Solutions

Průběžně aktualizovaný seznam volně dostupných zdrojů, které dávají dohromady severské a pobaltské země.education-nation.99math.com/

Umímefakta

Portál věnující se procvičování faktů z různých oborů.www.umimefakta.cz

Umíme to

Se školní licencí nabízí neomezený přístup pro všechny žáky (volně je používání omezeno počtem 75 / 125 odpovědí denně) včetně učitelského režimu (domácí úlohy, chyby, statistiky). Žák se počítá pouze jednou napříč všemi systémy a může používat libovolný počet zařízení. Více viz youtube.comwww.umimeto.org

Učitel online

Web pro distribuci užitečných materiálů – připravený didaktiky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.ucitelonline.pedf.cuni.cz/

Uč se online

Web obsahuje celou řadu strukturovaných informací z různých předmětů.www.ucseonline.cz

UčíTelka

Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Zábavně-vzdělávací program vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V záložkách jednotlivých předmětů naleznete Národním pedagogickým institutem vybrané doplňující materiály k probíranému učivu. U každého tématu je rovněž odkaz na konkrétní lekce v UčiTelce, které zůstávají v archivu české televize a můžete si je doma kdykoli pustit.

Procvičování a opakování k výuce v pořadu UčíTelka
V úzké spolupráci s učitelkami, které vedou výuku v pořadu České televize UčíTelka, připravuje Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy pokrývající právě to učivo, které je v pořadu UčíTelka v Českém jazyce, Matematice a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět probíráno. Testy jsou k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Žáci, kteří výuku prostřednictvím programu UčíTelka sledují, si tak mohou probírané učivo s využitím připravených elektronických testů zopakovat a procvičit. Nabídka bude průběžně rozšiřována o další testy reflektující příslušné učivo tak, jak bude postupně během vysílání jednotlivých dílů pořadu probíráno.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App StoreGoogle play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a poté v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy s logem UčíTelka. Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.
www.ceskatelevize.cz

Viki – Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky zpracovalo a průběžně aktualizuje portál, ne kterém lze nalézt inspiraci a řadu výukových materiálů pro distanční výuku.https://viki.iedu.sk/landing

Virtuální škola CTM

Na webu CTM si studenti mohou vybírat ze 100+ online kurzů v angličtině, kterými je bude provázet instruktor. Online kurzy CTM jsou výjimečné právě tím, že student je v kontaktu s instruktorem i dalšími studenty ve vybraném kurzu. CTM má 10 let zkušeností s digitálním vzděláváním v praxi. Kurzy CTM využívají i střední školy nebo bilingvní gymnázia. Pro děti 6-14 let nabízí CTM Objevitelské (ne)soboty – jedná se o online lekce s lektorem na různá témata. Účast je zdarma.www.ctm-academy.cz

Vydavatelství Taktik

Vydavatelství TAKTIK spustilo projekt Snadné domácí učení zdarma. Nabízí učitelům, rodičům a žákům veškeré profesionální interaktivní on-line tituly až do odvolání. Tituly lze používat plnohodnotně, nebo jako součást jakéhokoliv výukového systému.www.etaktik.cz

Včelka

V reakci na mimořádnou situaci bylo umožněno rodičům i pedagogům pracovat v aplikaci s prvostupňovými dětmi po dobu 6 týdnů zcela zdarma. Včelka je online výuková aplikace, která funguje jako individuální trenér čtení, a to zejména pro začínající čtenáře a děti s dyslexií. V současné době nabízí stávajícím i nově registrovaným uživatelům možnost využití promo kódu: UCIMESEDOMA, kterým je aktivováno bezplatné užívání Včelky na dobu 6 týdnů. Instrukce k aktivaci promo kódu zde: blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se-vcelkouwww.vcelka.cz

Webináře pro pedagogy od CTM

Virtuální škola CTM připravuje sérii webinářů pro pedagogy ze škol, které se chtějí zapojit do online vzdělávání s online kurzy v angličtině CTM Online. Aktuální termíny webinářů průběžně zveřejňuje na www.facebook.com/centrum.pro.talentovanou.mladez/www.facebook.com

Youtube výuková videa

mnoho kvalitních vzdělávacích Youtube kanálů je zmíněno například v tomto článku, další je možné snadno dohledat po zadání tématu přímo ve vyhledávači. Pokud vaši žáci zvládají angličtinu, je možné vyzkoušet kanál The School of Life (k videím je možné dodat titulky).www.youtube.com

Škola s nadhledem

Portál obsahuje stovky online cvičení, volně dostupných publikací, možnost zakoupení srovnávacích testů atp. Je vhodný k procvičování učiva v různých oblastech.www.skolasnadhledem.cz

Škola ZAV

Internetová škola ZAV se rozhodla zpřístupnit všem žákům domácí výuku v plném rozsahu. Žáci mají k dispozici doplňkové výukové sestavy, jako je výuka numerické klávesnice, minutové opisy, dvouminutové opisy, procvičování normy pro zpracování písemností, procvičování české gramatiky. V následujících dnech přibudou další doplňkové sestavy, například procvičování cizojazyčných slovíček. Taktéž je žákům k dispozici hra Houbař.skola.zav.cz

Školákov

Web se vzdělávacím obsahem pro žáky prvního stupně základních škol.skolakov.eu