Vize a principy

edu.cz > O nás > Vize a principy

Vize a principy edu.cz

  • V partnerské spolupráci veřejné správy, neziskového sektoru a komunity.
  • Obsah založený na dialogu a skutečných potřebách.
  • Aktivní zapojení a spolupráce s odbornou veřejností.
  • Jeden komunikační kanál a vše na jednom místě.
  • Garantované informace, sdílení a dobrá praxe, aplikovaná zkušenost z COVID-19.