PPUČ: Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů

edu.cz > Projekty ESIF > PPUČ: Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2021
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110
Příjemce dotace: Národní pedagogický institut ČR
Výše dotace: 98 700 000
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Podpora kompetencí pedagogických pracovníků rozvíjet čtenářskou, matematickou, digitální gramotnost a informatické myšlení dětí a žáků v mateřských a základních školách
 • Návrh celkového pojetí základních gramotností tak, aby pedagogičtí pracovníci sdíleli společnou představu o kvalitě vzdělávání v těchto oblastech
 • Technologická podpora pro diseminaci metodických materiálů a pro práci učitelů s nimi 
 1. Řízení projektu – ustanovení projektového týmu, průběžné monitorování a kontrola plnění cílů, PR a propagace projektu
 2. Spolupráce – spolupráce a komunikace s ostatními IPs projekty, s regionálními projekty MAP, odbornou veřejností
 3. Evaluace – průběžná evaluace projektu, jeho výsledků a výstupů, sběr dat od cílové skupiny, vyhodnocování dat z jiných projektů a aktivit zřizovatelů škol
 4. Pojetí základních gramotností – odborné panely a společenství praxe – setkávání odborných panelů, které vytváří systematizovaný pohled na celou problematiku očekávaných výsledků učení pro jednotlivé základní gramotnosti, vzdělávání a metodická podpora členů společenství praxe
 5. Ucelená metodická podpora – společenství praxe a regionální centra podpory na školách – metodická podpora pilotních škol v regionech, podpora sdílení a přenosu zkušeností škol s plánováním a realizací výuky v reakci na koncepty základních gramotností, organizace regionálních setkání společenství praxe
 6. Technologická podpora pro diseminaci metodických materiálů a pro práci učitelů s nimi – tvorba reputačního systému, profilu učitele a nových modulů metodického portálu RVP.CZ
 • Odborné panely pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost
 • Společenství praxe pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti
 • Soubor očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávací pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost
 • Inovace Manuálů pro tvorbu ŠVP
 • Příklady dobré praxe na osvojování základních gramotností napříč vzdělávacími obory
 • Metodická podpora pro setkávání společenství praxe v regionech, webináře
 • Vytvoření sítě koordinátorů gramotností
 • Systematická podpora pilotních škol
 • Přehledová studie k celkovému pojetí základních gramotností a vybraných příkladů dobré praxe
 • Reputační systém výukových materiálů EMA.RVP.cz
 • Systém Profil Učitel 21 na Metodickém portálu RVP.CZ
 • Inovace vybraných modulů na Metodickém portálu RVP.CZ

Užitečné odkazy:

Další informace o projektu

https://gramotnosti.pro/

Novinky z projektu

Metodická podpora pro učitele

Aktuality projektu PPUČ