Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Projekt IPs Střední článek podpory rozšiřuje svůj tým a hledá další motivované kolegy

Střední článek podpory se od července 2023 bude postupně rozšiřovat do celé ČR! Hledáme zkušené a motivované odborníky, kteří se rádi zapojí do vznikajícího systému podpory škol a zřizovatelů. Nabízíme pozice v Praze i v jednotlivých krajích, jak pro oblast metodické podpory, tak v oblasti projektového řízení, personalistiky, komunikace či administrativy.

Výběrová řízení budou postupně vypisována v následujících týdnech a měsících. Pokud máte zájem o spolupráci, dejte nám vědět prostřednictvím krátkého dotazníku a my vás v ten správný čas oslovíme, aby vám výběrové řízení neuteklo.

Zahájení pracovního/služebního poměru od 1. 7. 2023 či později.

Odborný metodický tým

Vedoucí oddělení regionální podpory (Praha): zodpovídá za vybudování a fungování sítě  13 regionálních/krajských týmů, zodpovídá za vedení krajských koordinátorů – vedoucích týmů,  za plnění dílčích cílů a indikátorů projektu, za zadávání úkolů, koordinaci činností, kontrolu plnění, komunikaci s vedením projektu, a za metodické vedení krajských týmů

Krajský koordinátor - vedoucí týmu (kraje): zodpovídá za řízení krajského týmu (regionální metodici, krajský koordinátor spolupráce) a realizaci jejich metodické podpory školám a zřizovatelům v daném regionu/kraji, zodpovídá za zadávání úkolů, koordinaci činností, kontrolu plnění úkolů, komunikaci s hlavními aktéry ve vzdělávání v regionu, komunikaci s centrálním a projektovým týmem, realizuje vlastní metodickou pomoc školám a zřizovatelům, zodpovídá za zpracování pravidelných situačních zpráv

Regionální metodik (kraje): zodpovídá za zajištění územní podpory na základě vlastního mapování, za zajištění cílené metodické podpory vedení mateřských a základních škol v oblastech rozvoje obecných manažerských a řídicích kompetencí, strategického plánování a zejména v nepedagogických oblastech činnosti škol. Regionální metodik zjišťuje podporu také zřizovatelům škol, a to v oblastech, které přispívají k zajištění řádného plnění zřizovatelských povinností vůči školám, realizuje individuální i skupinové konzultace s vedením škol/zřizovateli (prezenčně, hybridně, on-line, pomocí telefonátů, e-mailů)

Krajský koordinátor spolupráce (od 2024, kraje):zodpovídá za spolupráci a propojení aktivit významných aktérů ve vzdělání na úrovni kraje, organizuje  aktivity spolupráce - odborné panely, konference, úzce spolupracuje s regionálním týmem metodiků a své aktivity koordinuje s pracovníky NPI ČR v daném regionu

Odborný metodik (Praha): zodpovídá za zajištění online poradenství, tvoří/spoluvytváří  informační a metodické materiály, vzory, tutoriály, analyzuje za praxi škol a zpětnou vazbu z regionů, je možné zaměření na specifickou oblast (obecná legislativa, školská legislativa všech druhů škol, ekonomika, zřizovatelské kompetence, výkon přenesené působnosti...), zajišťuje metodickou podporu na území hl. m. Prahy a pro krajské samosprávy v roli zřizovatele. Služební poměr. Výběrové řízení otevřeno do 1. 6. 2023.

Koordinátor spolupráce (Praha): zajišťuje na národní úrovni spolupráci a propojení aktivit významných aktérů ve vzdělávání – MŠMT, ČŠI, NPI ČR, DZS, KÚ, zřizovatelské organizace, profesní organizace, NS MAS, NNO působící v oblasti vzdělávání; organizuje aktivity spolupráce, odborné panely a konference na národní úrovni, koordinuje setkávání pracovníku SČ zaměřené na sdílení zkušeností; spolupracuje na evaluačních aktivitách

Projektový a administrativní tým

Vedoucí oddělení projektového řízení (Praha): zodpovídá  za fungování oddělení projektového řízení, zodpovídá za administraci projektu v souladu s metodikami MŠMT a pravidly OP JAK (zpracování dílčích zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu a další povinné dokumentace, změnového řízení, sledování indikátorů, zajištění povinné publicity a komunikace projektu, vnitřní hodnocení a evaluace projektu), zodpovídá za nastavení sytému řízení a kontroly realizace projektu a dále identifikaci případných rizik a eliminaci jejich dopadu na realizaci projektu

Finanční manažer (Praha):  zodpovídá  za  plnění  podmínek způsobilosti  výdajů  projektu,  připravuje  finanční část zprávy o realizaci projektu, vyplňuje a upravuje žádost  o platbu, d ohlíží  na  realizaci  výdajů  v souladu   s metodickou   dokumentací   OP   JAK,   tj. dodržování podmínek způsobilosti výdajů projektu, zodpovídá  za  správné  prokazování  výdajů projektu; shromažďuje   podklady   k   doložení způsobilosti  výdajů, sleduje  čerpání  rozpočtu projektu,  plnění  finančního  plánu  projektu  a spolupracuje  na  administraci  změnových  řízení projektu s  dopadem  do  finančního  plánu  a  do rozpočtu  projektu  či  jeho  čerpání, spolupracuje  s účetními či dalšími členy týmu, úzce spolupracuje s hlavním projektovým manažerem projektu a realizačním týmem, komunikuje s poskytovatelem podpory a spoluúčastní se kontrol/auditů projektu

Specialista pro komunikaci (Praha): zodpovídá za tvorbu a správu obsahu na edu.cz;  za přípravu souhrnných zpráv a analýz, zajištění obsahu pro externí komunikaci v odborných médiích, obsahové zajištění povinné publicity a komunikaci projektu s veřejností a cílovými skupinami

Administrativní pracovník pro e-komunikaci (Praha): zajišťuje tvorbu obsahu pro sociální sítě, správu profilů, monitoring, kooperaci s centrálním metodickým týmem a projektovým týmem

Specialista pro lidské zdroje a personalistiku (Praha): zodpovídá za proces náboru pracovníků SČ (administrativní podpora, procesní zajištění, komunikace s pracovníky SČ) zajištění adaptačního procesu, zajištění materiálních a technických podmínek pro regionální týmy i centrální tým, zodpovídá za administrativní proces pracovních/služebních cest především regionálních týmů

Administrativní pracovník pro personalistiku (Praha): zodpovídá za přípravu podkladů pro měsíční vyúčtování personálních nákladů, administrativní podporu při kontrole cestovních příkazů regionálního týmu vykazovaných v projektu, přípravu reportů, zajišťuje podporu specialistovi pro lidské zdroje a personalistiku

Asistent/ka (Praha): zajišťuje administrativní podporu při realizaci projektu, podporu zpracování projektové dokumentace, organizaci projektových schůzek, podpora vedoucím oddělení a hlavnímu projektovému manažerovi

Administrativní pracovník projektového týmu (Praha): provádí  administrativní činnosti, eviduje dokumentaci, korespondenci, zabezpečuje administrativní úkony při tvorbě zpráv o  realizaci  projektu, zajišťuje archivaci dokumentace projektu

Pracovní /služební místa jsou financovaná z projektu „Střední článek podpory 2“, reg. č. CZ.02.02.02/00/22_005/0004237.

Odebírejte novinky o školství
a vzdělávání srozumitelně a včas
Zadejte váš e-mail a naše novinky a upozornění vám budou chodit přímo do e-mailu. Odběr novinek můžete kdykoliv později odhlásit.
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami o zpracování osobních údajů.
cross
0
Byli bychom rádi za Vaši myšlenku, prosím přidejte komentář, pokud chcete.x
Skip to content