Projekty ESIF

edu.cz > Projekty ESIF

Projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) představují příležitost pro celou Českou republiku v mnoha oblastech. Tato stránka poskytuje rozcestník základních informací o těchto projektech realizovaných pro rozvoj celého vzdělávacího systému ČR.

Nastavení principů společného vzdělávání a příprava lektorů při jeho zavádění

Inkluze v každodenním životě školy

Kvalitnější přístup k elektronickým informačním zdrojům

Podpora inkluzivního a kvalitního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Poradenství a kontrola žáků

Propojení externího a interního hodnocení škol

Oficiální a platná mistrovská zkouška

Modernizace kurikula

Spolupráce na úrovni kraje

Digitální gramotnost ve všech předmětech průřezově

Programování a nová informatika