Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

edu.cz > Projekty ESIF > Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. 

Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, ale také systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlení jako jsou programování, porozumění informacím a robotika.

NÚV (současný NPI ČR) je v projektu partnerem s nefinanční účastí.

Web projektu: http://www.imysleni.cz


Hlavní příjemce
Partneři projektu
  • Masarykova univerzita,
  • Ostravská univerzita,
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
  • Univerzita Karlova,
  • Univerzita Palackého v Olomouci,
  • Technická univerzita v Liberci,
  • Univerzita Hradec Králové,
  • Západočeská univerzita v Plzni,
  • NÚV (současný NPI ČR)