Podpora rozvoje digitální gramotnosti (PODG)

edu.cz > Projekty ESIF > Podpora rozvoje digitální gramotnosti (PODG)

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. 

Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

NÚV (Současný NPI ČR) je v projektu partnerem s nefinanční účastí.

Web projektu: http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/


Hlavní příjemce:

Partneři projektu:

  • Masarykova univerzita,
  • Ostravská univerzita,
  • Univerzita Hradec Králové,
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
  • Univerzita Palackého v Olomouci,
  • Západočeská univerzita v Plzni,
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
  • Technická univerzita v Liberci,
  • NÚV (Současný NPI ČR)