Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Projekt byl realizován v období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.

Výstupy projektu 

www.projektmov.cz
Informační systém, ve kterém naleznete ihned využitelné moduly, komplexní úlohy a také nástroje pro navrhování modulů škole na míru nebo pro rozvoj spolupráce mezi školou a zaměstnavatelem. To vše společně s inspirativními materiály ze škol, metodickými návody a dalšími podpůrnými materiály, jak k úpravě vzdělávacích programů přistoupit. 

www.imetodika.cz
Elektronická knihovna obsahující metodické texty zaměřené na modernizaci odborného vzdělávání. Naleznete zde návody i inspiraci pro rozvíjení odborného vzdělávání na školách. Kromě samotných metodických textů získáte i množství rozšiřujících informací v podobě vysvětlených důležitých pojmů, samostatných příloh, editovatelných šablon a externích odkazů, díky nimž máte možnost Vámi vybrané téma studovat do hloubky, nebo dokonce začít některé inovativní prvky rovnou zavádět do Vaší praxe.