Provoz a řízení škol

Se zajištěním kvalitního vzdělávání se pojí celá řada provozních úkolů, které je třeba vykonávat, aby výuka mohla nerušeně probíhat. Zajistit provoz školy znamená udržovat budovy funkční a v dobrém stavu, řídit se platnou legislativou, sledovat vyhlášky a školu podle nich řídit. Je třeba mít po ruce aktuální materiály, formuláře, řešit složení a potřeby pedagogického sboru a s nimi spojené personální záležitosti, zabývat se administrativou spojenou s granty a mnoho dalšího.

Na tomto místě jsou k nalezení materiály a dokumenty, které by měly provozování školy, alespoň částečně usnadnit a všem uživatelům poskytnout adekvátní, aktuální a relevantní informace a podklady pro provoz školy potřebné.