82 Umění a užité umění

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Konzervatoře > 82 Umění a užité umění
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
82-44-M/P01 HudbaTextText s vyznačenými změnami
82-45-M/P01 ZpěvTextText s vyznačenými změnami
82-46-M/P01 TanecTextText s vyznačenými změnami
82-46-M/P02 Současný tanecTextText s vyznačenými změnami
82-47-M/P01 Hudebně dramatické uměníTextText s vyznačenými změnami