21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
21-43-L/51 Hutník operátorTextText s vyznačenými změnami
21-44-L/51 Technik modelových zařízeníTextText s vyznačenými změnami