21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
21-43-L/51 Hutník operátorTextText s vyznačenými změnami
21-44-L/51 Technik modelových zařízeníTextText s vyznačenými změnami