23 Strojírenství a strojírenská výroba

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 23 Strojírenství a strojírenská výroba
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
23-43-L/51 Provozní technikaTextText s vyznačenými změnami
23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízeníTextText s vyznačenými změnami
23-45-L/51 Mechanik seřizovačTextText s vyznačenými změnami
23-62-L/51 OptikTextText s vyznačenými změnami
23-69-L/51 Technik – puškařTextText s vyznačenými změnami