29 Potravinářství a potravinářská chemie

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 29 Potravinářství a potravinářská chemie
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
29-41-L/51 Technologie potravinTextText s vyznačenými změnami