34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
34-41-L/51 Polygrafický průmyslTextText s vyznačenými změnami
34-56-L/51 FotografTextText s vyznačenými změnami