36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
36-44-L/51 Stavební provozTextText s vyznačenými změnami
36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustavTextText s vyznačenými změnami