37 Doprava a spoje

Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
37-42-L/51 Logistické a finanční službyTextText s vyznačenými změnami