37 Doprava a spoje

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 37 Doprava a spoje
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
37-42-L/51 Logistické a finanční službyTextText s vyznačenými změnami