41 Zemědělství a lesnictví

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 41 Zemědělství a lesnictví
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
41-43-L/51 RybářstvíTextText s vyznačenými změnami
41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koníTextText s vyznačenými změnami
41-44-L/51 ZahradnictvíTextText s vyznačenými změnami
41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářstvíTextText s vyznačenými změnami