64 Podnikání v oborech, odvětví

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 64 Podnikání v oborech, odvětví
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
64-41-L/51 PodnikáníTextText s vyznačenými změnami