65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
65-41-L/51 GastronomieTextText s vyznačenými změnami