69 Osobní a provozní služby

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 69 Osobní a provozní služby
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
69-41-L/51 Masér sportovní a rekondičníTextText s vyznačenými změnami
69-41-L/52 Vlasová kosmetikaTextText s vyznačenými změnami