75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Nástavbové studium > 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
75-41-L/51 Sociální činnostTextText s vyznačenými změnami