32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Obor vzděláváníČistopisText s vyznačenými změnami
32-41-E/01 Kožedělná výrobaTextText s vyznačenými změnami