32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Obory E > 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Obor vzděláváníČistopisText s vyznačenými změnami
32-41-E/01 Kožedělná výrobaTextText s vyznačenými změnami