69 Osobní a provozní služby

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) > Obory E > 69 Osobní a provozní služby
Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
69-54-E/01 Provozní službyTextText s vyznačenými změnami