37 Doprava a spoje

Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravyTextText s vyznačenými změnami
37-52-H/01 ŽelezničářTextText s vyznačenými změnami