37 Doprava a spoje

Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravyTextText s vyznačenými změnami
37-42-M/01 Logistické a finanční službyTextText s vyznačenými změnami