66 Obchod

Obor vzděláníČistopisText s vyznačenými změnami
66-41-L/01 ObchodníkTextText s vyznačenými změnami
66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnostiTextText s vyznačenými změnami