Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)

edu.cz > RVP – Rámcové vzdělávací programy > Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)

UPRAVENÝ RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ve všech běžných základních školách se bude vzdělávat podle Rámcového vzdělávacího programu  pro základní vzdělávání. MŠMT vydalo opatření, kterým v souladu se školským zákonem mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Příloha rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV – LMP) byla zrušena. Podle Individuálního vzdělávacího plánu se budou žáci vzdělávat na základě doporučení poradenského zařízení.

Běžné základní školy uvedou své školní programy do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2016. Školy nebo třídy, jejichž ŠVP bylo vydáno v souladu s přílohou pro žáky s LMP, uvedou své ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2018. Do doby uvedení ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV upravuje škola podmínky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vychází přitom z původního RVP ZV. Výjimkou jsou žáci s LMP na 2. stupni základních škol, kteří dokončí své vzdělávání podle dosavadních ŠVP.

ÚPRAVY 2017:

Nejčastější otázky a odpovědi k RVP ZV


METODICKÝ PRŮVODCE UPRAVENÝM RVP ZV

NÚV uveřejňuje on-line metodický průvodce upraveným RVP ZV

Průvodce je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP těchto škol. Průvodce je rozdělen na dvě části:

1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP
2. část, ve které jsou zařazeny doporučení pro vzdělávání žáků a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě PLPP a IVP.


STANDARDY RVP ZV

PŘEHLED ÚPRAV RVP ZV OD ROKU 2004 DO SOUČASNOSTI

Pro přehlednost uvádíme, jak se vyvíjel RVP ZV od doby schválení do současnosti, včetně uvedení příslušných opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchovy.

ÚPRAVY 2016:

INOVACE RVP PV A RVP ZV V OBDOBÍ 2013 – 2015

Následující text informuje o práci v tomto dlouhodobém koncepčním úkolu.

METODICKÁ PODPORA ŠKOLÁM PŘI TVORBĚ A ZAVÁDĚNÍ ŠVP

NÚV vytvářel v uplynulých letech metodické materiály na podporu zavádění RVP ZV(ŠVP) do škol. V této rubrice uvádíme některé z nich.

UPRAVENÝ RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚČINNÝ OD 1. 9. 2013

MŠMT vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nabývá účinnosti od 1. 9. 2013. Do tohoto data jsou školy povinny přepracovat ŠVP. Ve školním roce 2013/14 budou již vyučovat v souladu s upraveným RVP ZV.