Vítejte na jednotném portálu o vzdělávání

Garantované informace o vzdělávání v regionálním školství, provozu a řízení škol, školská legislativa a metodická podpora na jednom místě.

Metodické materiály

Aktualizovaná databáze dokumentů metodického charakteru vydávaných organizacemi resortu školství.

Strategie 2030+

Cílem vzdělávání v následující dekádě je základními a nepostradatelnými kompetencemi vybavený a motivovaný jedinec

Budoucí učitele potřebujeme připravit na vzdělávání dle cílů Strategie 2030+

“Potřebujeme připravovat učitele, kteří budou běžně zapojovat žáky do aktivního řešení náročných úkolů vyžadujících hlubší porozumění a praktickou aplikaci obsahových znalostí. Mimo jiné prostřednictvím metod badatelské výuky přesahovat prostou pamětní reprodukci faktů. Chceme připravovat učitele na to, aby žákům byli partnery a průvodci světem vzdělávání. Právě takoví učitelé budou hlavní silou naplňování Strategie 2030+.” Robert Plaga ministr školství ČR

Skvělé přijetí středního článku podpory na Liberecku

Jeden ze dvou pilotních okresů středního článku podpory – Semilsko – se totiž nachází v Libereckém kraji, a tak je počáteční mapování „terénu“ velmi cenné, zejména pro tým podpory, který zde začíná působit. Setkání bylo nejenom velmi příjemné, ale i vstřícné a především konstruktivní. Krajský úřad nabídl ministerstvu úzkou spolupráci a aktivní zapojení, což je pro zdejší působení středního článku podpory naprosto klíčové.

Co se prozatím událo v chystané reformě přípravy učitelů?

Rádi bychom se s vámi touto formou podělili o novinky z právě probíhajících procesů týkajících se reformy pregraduálního vzdělávání učitelů. Přikládáme také několik inspirativních podnětů o přípravě učitelů ze zahraničí - konkrétně z Kanady a z Rakouska.

SELFIE a Profil Škola21 – rozvíjíme školu i digitálně

Dne 30. dubna 2021 se uskuteční online minikonference digitální gramotnosti projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Cílem této minikonference je ukázat příklady vybavení různých typů škol a diskutovat o možnostech a potřebách škol, o druzích potřebné techniky a o nárocích na personální zajištění obnovy a správy ICT. Akce bude společným setkáním učitelů, odborníků a dalších zájemců o téma vybavení základních škol v souvislosti se zaváděním inovací kurikula v oblasti Informatiky a digitální gramotnosti.

Jak vybudovat úspěšnou inkluzivní školu

Jak vybudovat úspěšnou inkluzivní školu? Jak budovat dobré kolegiální vztahy, zavádět ve škole inovace a zároveň šetřit čas? Jak jednat s problémovými rodinami tak, aby naslouchaly? Odpovědi nejenom na tyto otázky naleznete v sérii 3 videí s pedagožkou a bývalou dlouholetou ředitelkou ZŠ Máchovo náměstí v Děčíně paní Alenou Tomáškovou, která popisuje svoje zkušenosti nejen při zavádění inkluzivního vzdělávání. Videa vznikla v rámci interaktivní aplikace www.zapojmevsechny.cz projektu APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi).

Dnes se jde zpátky do škol

Je to tady! Školáci (zatím jen někteří) budou dnes v pondělí 12. dubna opět startovat do škol. Přestože návrat dětí do lavic provázejí mimořádná opatření, věříme, že pedagogům i rodičům se alespoň částečně uleví a školáci se už těší.Hledáte pomoc s vedením školy v době koronaviru, základní informace o omezeních ve školství, distanční výuce a opatřeních týkajících se školství.


Vybraná témata webu:


× distanční výuka
× doučování
× FAQ pro školství v době COVID-19
× maturity a závěrečné zkoušky
× přímacímu zkoušky na střední školy
× psychologická pomoc
× užitečné odkazy
× KONTAKTY

Pomocník pro učitele a ředitele škol, ale také pro rodiče a žáky. Vše, co potřebujete vědět o testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol.


Vybraná témata webu:


× co by se mohlo také hodit
× FAQ k testování
× jak na to ve škole
× manuál k testování a jeho přílohy
× pro rodiče
× pro žáky
× vzory potvrzení, formuláře aj. materiály
× užitečné odkazy

Základní informace o očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení proti onemocnění COVID-19.


Vybraná témata webu:


× co by se mohlo hodit
× FAQ k očkování
× jak postupovat
× podpůrné plakáty


Hledáte rady jak vyučovat na školách v COVID-19 distančně i po návratu, chcete se věnovat duševnímu zdraví zaměstnanců škol, dětí, žáků a studentů, jak pracovat se vzdělávacím obsahem a na další otázky?


Připravujeme pro Vás nový obsah!

Připravujeme pro Vás nový obsah!

Připravujeme pro Vás nový obsah!

Školství v číslech

Videa

Jak zavést online výuku a nezbláznit se?

Vzdělávací kurz „Praktická doporučení pro nouzovou výuku na dálku“ byl vyvinut pro učitele s cílem usnadnit přípravy a realizace výuky v online prostředí na druhém stupni.

On-line výuka z pohledu rodiče

Co nyní řeší rodiny a co je pro ně důležité? S jakými konkrétními problémy se lidé obrací na poradny a krizová centra?

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami?

Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v současném režimu distančního domácího vzdělávání specifická.

Hodnocení žáků

První ze série webinářů MŠMT, jejichž cílem je poskytnout učitelům podporu v tématu hodnocení distančního vzdělávání.

Oborové didaktiky

Nové verze Excelu jsou zajímavé i pro zeměpisáře. Ukážeme si, jak v Excelu vytvořit vlastní 2D a 3D mapy (kartogramy).

Partneři

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner